Länkar

Vi samlat länkar till organisationer som Flowcrete Sweden på olika sätt har anknytning till. Här hittar du mer information som kan vara viktig för dig vid valet av golv.

Fogfritt golv (Branschorganisation)

Fogfritt golv (Branschorganisation)

Organisationen är tillsatt av branschen med syfte att auktorisera golventreprenörer enligt de riktlinjer branschen gemensamt har satt upp.
Få mer information…
SVEFF - Sveriges Färg och Lim Företagare (Branschorganisation)

SVEFF - Sveriges Färg och Lim Företagare (Branschorganisation)

Sveff är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg, lack, tryckfärg, lim, fogmassor och spackel i Sverige.
Få mer information…
SVEPARK - Svenska Parkeringsföreningen (Branschorganisation)

SVEPARK - Svenska Parkeringsföreningen (Branschorganisation)

Svenska Parkeringsföreningen är en organisation med syfte att verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. Flowcrete Sweden är sammarbetspartner till Svepark.
Få mer information…
Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljön)

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljön)

Här finns information kring lagar gällande arbetsmiljö. Arbete med härdplaster regleras i AFS 2005:18.
Få mer information…
Certifikat

Certifikat

Flowcrete Sweden AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Få mer information…

Håll dig uppdaterad